• Kỹ thuật chung

  bong bóng chứa chất lắng

  Giải thích EN: A bulb that contains sediment settled from liquid in a tank. Giải thích VN: Một bong bóng có chứa chất lắng trong nước trong một bồn.

  Xây dựng

  bể lắng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X