• /¸self´raitʃəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tự cho là đúng đắn
  a self-righteous demand
  lời yêu cầu mà mình tự cho là đúng đắn


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X