• /¸selfsə´pɔ:tiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đủ sống; tự trang trải

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  tự đứng (không cần cột chống, giá đỡ, mố, trụ)

  Xây dựng

  tự chịu lực
  self-supporting cylindrical thin shell
  vỏ trụ mỏng tự chịu lực
  self-supporting space module
  blốc (không gian) tự chịu lực
  self-supporting wall
  tường tự chịu lực

  Kỹ thuật chung

  tựa tự do

  Kinh tế

  tự cấp
  tự đài thọ
  tự lập
  tự trang trải
  self-supporting debt
  nợ tự trang trải

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  self-sufficient

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X