• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Xây dựng

  bán cấu kiện

  Giải thích EN: A zero force member in a truss or frame, when the stresses in the member reverse. Giải thích VN: Một cấu kiện không lực trong một giàn hay khung, khi ứng suất trong các cấu kiện đảo ngược.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X