• /´sensitivnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chất dễ bị thương, tính chất dễ bị hỏng
  Tình trạng bị ảnh hưởng mạnh bởi cái gì, tình trạng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cái gì
  Tính dễ bị xúc phạm, tính dễ bị bối rối về tình cảm; nhạy cảm
  Tình trạng có sự thông cảm, tình trạng biểu lộ sự thông cảm
  Sự nhạy; tính nhạy (về dụng cụ..)
  Sự cần được xử lý hết sức kín đáo, thận trọng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  độ nhạy
  meter sensitiveness
  độ nhạy của máy đo
  Sensitivity, Sensitiveness
  độ nhạy cảm
  tính nhạy cảm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X