• /'sentimənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tình, tình cảm (ngược với lý trí); sự đa cảm, tính ủy mị, đa cảm
  the sentiment of pity
  tính thương hại
  animated by noble sentiments
  xuất phát từ những tình cảm cao thượng
  act from rational motives rather than sentiment
  hành động theo những động cơ có lý trí chứ không theo tình cảm
  Tình cảm (do cảm nhận từ bên ngoài)
  a speech full of lofty sentiments
  một bài diễn văn đầy những tình cảm cao quý
  ( số nhiều) quan điểm; ý kiến, cảm nghĩ
  these are my sentiments
  đó là những ý kiến của tôi
  Tính chất truyền cảm (trong (nghệ thuật))
  Cảm tính
  Câu nói chúc tụng xã giao
  Ẩn ý, ngụ ý

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tình cảm

  Kinh tế

  cảm nghĩ
  cảm tính
  market sentiment
  cảm tính thị trường
  sentiment indicators
  các chỉ tiêu cảm tính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X