• /¸si:kwe´streiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự để riêng ra, sự cô lập
  Sự ở ẩn, sự ẩn cư
  (pháp lý) sự tịch thu tạm thời (tài sản của người thiếu nợ)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự càng hóa
  sự chelat hóa

  Y học

  sự tạo mảnh

  Kinh tế

  nhờ giữ
  sai áp
  sự gửi giữ
  sự phá sản
  sự tạm giữ
  sự tịch biên
  sự tịch thu (tài sản...)
  sự tịch thu tạm thời (tài sản...)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X