• Thông dụng

  Danh từ

  Khu vực xung quanh đài phát thanh

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khu dịch vụ

  Điện

  vùng phát tuyến

  Giải thích VN: Vùng địa tuyến bao quanh một đài phát, có thể thâu nhận rõ rệt chương trình của đài phát.

  Kỹ thuật chung

  vùng phục vụ
  vùng dịch vụ
  common service area
  vùng dịch vụ công cộng
  common-service area (CSA)
  vùng dịch vụ chung
  CSA (commonservice area)
  vùng dịch vụ chung
  Extended service Area (ESA)
  vùng dịch vụ mở rộng
  local service area
  vùng dịch vụ cục bộ
  Metropolitan Service Area/Mobile Service Area (MSA)
  Vùng dịch vụ đô thị/Vùng dịch vụ di động
  primary service area
  vùng dịch vụ sơ cấp
  primary-service area
  vùng dịch vụ chính
  service area (ofbroadcasting transmitter)
  vùng dịch vụ của máy phát thanh
  television service area
  vùng dịch vụ truyền hình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X