• /ʃæk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lán, lều; ngôi nhà dựng lên một cách sơ sài
  (tiếng địa phương) hạt rơi vãi (ngoài đồng ruộng); quả rơi rụng

  Nội động từ

  Ăn ở với nhau, sống với nhau (mặc dù không cưới xin; nhất là về đôi trai gái)
  Rụng, rơi vãi (hạt, quả)

  Danh từ

  Kẻ lêu lỏng, kẻ lang thang đầu đường xó chợ

  Nội động từ

  Lêu lỏng, lang thang

  Ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) chặn, chặn lại (quả bóng...)

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  cabin , camp , cottage , hut , lean-to , shed , shelter , small house , tiny house , hovel , shanty , (colloq.) vagabond , loafer , tramp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X