• /´li:n¸tu:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhà chái; mái che

  Tính từ

  Dựa vào tường

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  chài nhà

  Giải thích EN: A single-sloped roof whose peak is supported by the wall of a higher adjacent structure.

  Giải thích VN: Mái nhà có một mái dốc mà đỉnh của nó được đỡ bởi bức tường của một công trình cao hơn gần kề.

  nhà chái

  Kỹ thuật chung

  chái nhà
  kho
  lều một mái
  mái che

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X