• /´hɔvəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mái che
  Túp lều; căn nhà tồi tàn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lều
  mái che

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X