• Xây dựng

  đập tràn trục

  Giải thích EN: A funnel-shaped, vertical shaft that provides an outlet for overflows in a reservoir. Giải thích VN: Một trục dọc hình cái phễu có một lối ra cho dòng chảy tràn trong một bể chứa.

  đập tràn kiểu giếng

  Kỹ thuật chung

  đập tràn kiểu tháp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X