• /ʃa:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) cá mập
  Cá mập đầu búa
  an-eating shark
  Cá mập trắng
  Người nặn bóp tiền của người khác; người cho vay tiền lấy lãi rất cao; kẻ lừa đảo
  (ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) tay cừ, tay chiến

  Nội động từ

  Lừa đảo; nặn bóp tiền của người khác, cho vay lấy tiền lãi rất cao
  to shark for a living
  lừa đảo để sống
  Ngốn, nuốt

  Nguồn khác

  • shark : Corporateinformation

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cá mập
  cá nhám

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  (colloq.) sharper , cheat , expert , fish , fraud , make , mako , maneater , predator , swindler , trickery , trickster , usurer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X