• /'liviŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cuộc sống; sinh hoạt
  the cost of living
  giá sinh hoạt
  the standard of living
  mức sống
  plain living and high thinking
  cuộc sống thanh bạch nhưng cao thượng
  Cách sinh nhai, sinh kế
  to earn (get, make) one's living
  kiếm sống
  Người sống
  the living and the dead
  những người đã sống và những người đã chết
  in the land of the living
  ở thế giới của những người đang sống, trên trái đất này
  good living
  sự ăn uống sang trọng xa hoa
  to scrape a living
  kiếm vừa đủ sống

  Tính từ

  Sống, đang sống, đang tồn tại; sinh động
  all living things
  mọi sinh vật
  living languages
  sinh ngữ
  the greatest living strategist
  nhà chiến lược lớn nhất hiện nay
  Giống lắm, giống như hệt
  the child is the living image of his father
  đứa bé giống bố như đúc
  Đang cháy, đang chảy (than, củi, nước)
  living coal
  than đang cháy đỏ
  living water
  nước luôn luôn chảy
  a living legend
  một huyền thoại sống
  to be living proof of sth
  là bằng chứng sống về điều gì
  within living memory
  trong ký ức của những người còn sống, , theo lời những người còn sống
  living death
  tình trạng sống dở chết dở

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cuộc sống
  đời sống
  sinh hoạt
  additional living expenses
  phí sinh hoạt thêm
  cost of living adjustment
  điều chỉnh giá sinh hoạt
  cost of living agreements
  những thỏa thuận về giá sinh hoạt
  cost of living bonus
  bù giá sinh hoạt
  cost of living index
  bù giá sinh hoạt
  cost of living index
  chỉ số (giá cả) sinh hoạt
  cost-of-living adjustment
  sự điều chỉnh sinh hoạt
  cost-of-living adjustment
  trợ cấp phí sinh hoạt
  increase in the cost of living
  sự gia tăng giá cả sinh hoạt
  index of cost of living
  chỉ số (phí tổn) sinh hoạt
  living allowance
  trợ cấp sinh hoạt
  living conditions
  tình trạng sinh hoạt
  living expenses
  phí sinh hoạt
  reduce the cost of living
  giảm giá sinh hoạt
  reduce the cost of living (to...)
  giảm giá sinh hoạt
  rise in the cost of living
  sự tăng giá sinh hoạt
  rise in the cost of living (the...)
  sự tăng giá sinh hoạt
  sinh kiếm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X