• /´ʃiftiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Xem shift

  (địa chất học) cát chảy

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  chuyển đai
  sự chuyển (đai truyền)

  Giao thông & vận tải

  sự dịch chuyển (đóng tàu)

  Kỹ thuật chung

  đổi tốc độ
  đổi số
  sự dịch chuyển
  house shifting
  sự dịch chuyển ngôi nhà
  level shifting
  sự dịch chuyển mức
  level shifting
  sự dịch chuyển mức (logic)
  monument shifting
  sự dịch chuyển di tích
  shifting of river
  sự dịch chuyển lòng sông
  sự sang số
  self shifting transmission
  sự sang số tự động
  sang số
  ball and socket shifting
  khớp của cần sang số
  self shifting transmission
  sự sang số tự động
  self shifting transmission
  sang số tự động
  shifting-gear
  sự sang số
  sự trượt
  back shifting
  sự trượt ngược

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X