• Xây dựng

  sự nổ mìn chậm vừa
  sự nổ mìn vi sai

  Kỹ thuật chung

  nổ ngắt quãng

  Giải thích EN: A technique in which a series of charges are detonated over brief intervals. Giải thích VN: Một kỹ thuật trong đó một loạt các vụ nổ được tạo ra giữa các khoảng thời gian ngắn.

  Địa chất

  sự nổ mìn vi sai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X