• Cơ khí & công trình

  ngắt máy

  Giao thông & vận tải

  tắt (động cơ và cơ cấu truyền động)

  Toán & tin

  tắt máy, đóng

  Kỹ thuật chung

  ngừng
  đóng
  automatic shut down device
  thiết bị tự động ngắt bảo vệ
  engine shut-down
  sự tắt động cơ
  engine shut-down in flight
  sự tắt động cơ khi bay
  đóng cửa xí nghiệp
  dừng
  shut-down cooling
  làm lạnh sau dừng máy
  to shut down
  dừng lại

  Kinh tế

  đóng cửa (một nhà máy ...)
  shutdown (shut-down)
  tạm ngừng hoạt động (của một nhà máy ...)
  đóng cửa (một nhà máy)
  shutdown (shut-down)
  tạm ngừng hoạt động (của một nhà máy ...)
  nghỉ việc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X