• /´similəli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Tương tự, giống nhau
  the two boys dress similarly
  hai thằng bé ăn mặc giống nhau
  Cũng như thế, cũng vậy

  Nguồn khác

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  một cách tương tự

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adverb
  also , equally , likewise , thus

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X