• /´laik¸waiz/

  Thông dụng

  Phó từ

  Cũng như thế, cũng như vậy
  I respect the law, so I want my children to do likewise
  tôi tôn trọng luật pháp, nên tôi muốn các con tôi cũng tôn trọng như vậy


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X