• Kỹ thuật chung

  máy cắt đơn

  Giải thích EN: A cutting tool that has a single face and one uninterrupted cutting edge. Giải thích VN: Một dụng cụ cắt có một mặt và một lưỡi cắt.

  Cơ - Điện tử

  Dao tiện một lưỡi cắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X