• Kỹ thuật chung

    máy ghi khí áp xi phông

    Giải thích EN: A siphon barometer that also records atmospheric pressure. Giải thích VN: Dụng cụ đo khí áp có dạng ống si phông.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X