• /bəˈrɒmɪtər/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) phong vũ biểu, dụng cụ đo khí áp

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  áp kế

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Khí áp kế

  Điện lạnh

  khí (quyển) áp kế
  aneroid barometer
  khí (quyển) áp kế hộp
  Fortin barometer
  khí (quyển) áp kế Fortin
  siphon barometer
  khí quyển áp kế xi phông

  Kỹ thuật chung

  cái đo khí áp
  khí áp kế
  phong vũ biểu

  Giải thích EN: An instrument for measuring atmospheric pressure; used in determining height above sea level and predicting changes in the weather.

  Giải thích VN: Thiết bị đo áp suất khí quyển, dùng để đo độ cao trên mực nước biển và dự báo sự thay đổi của thời tiết.

  aneroid barometer
  phong vũ biểu kim loại
  cup barometer
  phong vũ biểu dạng cốc
  Fortin barometer
  phong vũ biểu Fortin
  normal barometer
  phong vũ biểu tiêu chuẩn

  Kinh tế

  phong vũ biểu thị trường

  Địa chất

  khí áp kế, phong vũ biển

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X