• Hóa học & vật liệu

    dây chuyền lọc

    Giải thích EN: A petroleum refinery that recovers only the light products of crude oil. Giải thích VN: Một quy trình lọc dầu tạo ra các sản phẩm nhẹ từ dầu thô.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X