• /'skailain/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường chân trời
  Hình dáng (đồi, núi) in lên nền trời

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  hình dáng trên nền trời

  Giải thích EN: The general outline of the tall buildings of a city against the sky..

  Giải thích VN: Vẻ ngoài của một tòa nhà trong thành phố trên nền trời.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  horizon , outline

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X