• (đổi hướng từ Slats)
  /slæt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thanh (gỗ...) mỏng (để làm mành mành, làm giát giường...) (như) spline

  Nội động từ

  Vỗ phần phật, đập phần phật (vào cột buồm) (buồm)

  Ngoại động từ

  Đập mạnh, đánh bốp (vào mặt cái gì...)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  thanh mỏng

  Giải thích EN: A long, thin strip of wood, metal, or other material. Giải thích VN: Một thanh dài bằng gỗ, thép hay các vật liệu khác.

  Hóa học & vật liệu

  tấm nhỏ

  Xây dựng

  lá cửa chớp

  Y học

  lá sách

  Kinh tế

  gờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X