• Xây dựng

  dầu chống mòn

  Hóa học & vật liệu

  hợp chất chống gỉ

  Giải thích EN: A rust-inhibiting liquid composed of mineral oil and anticorrosive additives. Giải thích VN: Một hợp chất hạn chế gỉ sét được tạo thành bởi dầu sạch và chất chống bào mòn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X