• Kỹ thuật chung

    lỗ khoan nổ mìn đường kính nhỏ

    Giải thích EN: A hole made in low-face quarries that holds a heavy charge of explosives and measures 3.8 to 7.6 cm. Giải thích VN: Một lỗ được khoan trên các mỏ có bề mặt thấp chứa một lượng lớn thuốc nổ và đo được từ 3.8 đến 7.6 cm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X