• Xây dựng

  toa khói

  Kỹ thuật chung

  ống khói// buồng khói

  Giải thích EN: A section of a fireplace extending from the top of the throat to the base of the flue. Giải thích VN: Phần lò sưởi tính từ đầu cửa lò tới chân ống khói.

  Kinh tế

  phòng hun khói

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X