• /flu/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lưới đánh cá ba lớp mắt
  Nùi bông, nạm bông
  Ống khói
  (kỹ thuật) ống hơi

  Danh từ ( (cũng) .fluke)

  Đầu càng mỏ neo
  Đầu đinh ba (có mấu)
  Thuỳ đuôi cá voi; ( số nhiều) đuôi cá voi
  Bệnh cúm ( (cũng) flu)

  Nội động từ

  Loe (lỗ, cửa)

  Ngoại động từ

  Mở rộng (lỗ cửa) (vào trong hay ra ngoài)

  Chuyên ngành

  Điện

  đường dẫn lửa

  Kỹ thuật chung

  đường dẫn khói
  chimney flue
  đường (dẫn) khói
  flue sole
  đáy đường dẫn khói
  inner flue
  đường dẫn khói bên trong
  main flue
  đường dẫn khói chính
  đường khói
  flue gas outlet
  đường khói ra
  lỗ khói
  ống dẫn khói
  chimney flue
  ống (dẫn) khói
  exhaust flue
  đường ống dẫn khói
  flue lining
  lớp lót bên trong ống dẫn khói
  ống dẫn lửa
  ống dẫn nhiệt
  ống hơi

  Giải thích EN: A passage for removing products of combustion from a furnace, boiler, or fireplace, or through a chimney.

  Giải thích VN: Đường ống tách các sản phẩm dễ cháy nổ ra khỏi lò, nồi hơi, hoặc những nơi có lửa hay cho chúng đi qua ống khói.

  ống khói
  chimney flue swabbing
  sự thông ống khói lò sưởi
  flue cleaner
  chổi thông ống khói
  flue effect
  hiệu ứng ống khói
  flue exhauster
  máy xả khí ống khói
  flue gas
  khí thải (từ ống khói)
  flue gas
  khí ống khói
  flue gas
  khí ống lò, khí ống khói
  flue gas analysis
  sự phân tích khí ống khói
  flue gas dust collector
  bộ gom bụi khí ống khói
  flue gas scrubber
  thiết bị lọc khí ống khói
  flue gas scrubbing
  sự lọc khí ống khói
  flue gas test section
  phần tử khí ống khói
  flue-gas analyzer
  bộ phân tích khí ống khói
  multiple-flue chimney
  ống khói nhiều thân
  smoke flue
  khí ống khói
  stack flue
  miệng ống khói
  ống lửa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X