• Kỹ thuật chung

    sự nổ êm

    Giải thích EN: A blasting process that produces uniformly even rock surfaces without creating cracks in the rock. Giải thích VN: Quá trình nổ tạo ra các viên đá có bề mặt nhẵn hình dạng giống nhau mà không tạo ra tiếng nổ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X