• /sni:z/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hắt hơi; cái hắt hơi

  Nội động từ

  Hắt hơi
  to sneeze into a basket
  (nói trại) bị chém đầu
  not to be sneezed at
  (thông tục) (đùa cợt) đáng quan tâm, đáng có; không nên xem thường

  Chuyên ngành

  Y học

  hắt hơi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X