• /'nozzəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Miệng, vòi (ấm)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) mũi, mồm

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Vòi phun, miệng phun, ống phun, mũi, mỏ

  Cơ khí & công trình

  khoang cống
  khoang đập tràn

  Xây dựng

  miệng ống (phụt)
  miệng ống phụt
  miệng ống tháo
  miệng ống xả
  vòi phụt

  Điện

  mỏ phun

  Kỹ thuật chung

  khe mở
  kim phun
  atomizing nozzle
  kim phun sương
  bosch injection nozzle
  kim phun bosch
  pintaux nozzle
  một dạng kim phun diesel
  đầu phun
  air nozzle
  đầu phun không khí
  ink nozzle
  đầu phun mực
  lỗ
  lỗ phun
  adjustable nozzle
  lỗ phun điều chỉnh được
  lỗ tai
  miệng
  bib nozzle
  miệng vòi phun
  compensating nozzle
  miệng bổ chính
  compensating nozzle
  miệng tia bổ chính
  engine nozzle cluster
  cụm miệng phun động cơ
  exhaust nozzle
  miệng xả
  exhaust nozzle breeches
  phần đuôi miệng xả
  exit cone (ofa nozzle)
  miệng phóng hơi phản lực hình nón
  injector nozzle
  miệng phun
  jet nozzle
  miệng ống xả phản lực
  nozzle exit
  miệng vòi phun
  nozzle throat
  miệng ống
  standard nozzle
  miệng phun chuẩn
  thrust nozzle
  miệng đẩy phản lực
  thrust nozzle
  miệng phun phản lực
  miệng phun
  engine nozzle cluster
  cụm miệng phun động cơ
  standard nozzle
  miệng phun chuẩn
  thrust nozzle
  miệng phun phản lực
  mỏ hàn
  ống
  ống gió
  ống phun
  exhaust nozzle
  ống phun xả
  jet nozzle
  ống phun tia
  pulverizing nozzle
  ống phun mù
  pulverizing nozzle
  ống phun thành bụi
  rotable nozzle
  ống phun quay được (tàu vũ trụ)
  sand blowing nozzle
  ống phun cát
  ống phụt
  air nozzle
  ống phụt không khí
  bullet nozzle
  ống phụt đầu đạn
  chocked nozzle
  ống phụt Laval
  gimbaled nozzle
  ống phụt nhún lên xuống
  propelling nozzle
  ống phụt tổng đẩy
  sonic nozzle
  ống phụt hãm phanh
  submerged nozzle
  ống phụt đi vào
  swiveling nozzle
  ống phụt chuyển hướng được
  tuyến
  vòi
  vòi phun
  adjustable nozzle
  vòi phun điều chỉnh được
  air nozzle
  vòi phun không khí
  bib nozzle
  miệng vòi phun
  blowpipe nozzle
  vòi phun mỏ hàn hơi
  boring nozzle
  vòi phun (để) khoan
  Bosch injection nozzle
  vòi phun xăng Bosch
  combining nozzle
  vòi phun hỗn hợp
  dust-insufflating nozzle
  vòi phun bụi
  econe of nozzle
  đầu côn thoát vòi phun
  exhaust nozzle
  vòi phun xả
  feedwater inlet nozzle
  vòi phun nước cấp vào
  filling nozzle
  vòi phun nạp đầy
  fit nozzle on end of pipe
  lắp vòi phun vào ống cuối
  flow nozzle
  vòi phun đo lưu lượng
  flow nozzle
  vòi phun dòng
  fuel injection nozzle
  vòi phun cao áp
  fuel nozzle
  vòi phun nhiên liệu
  heavy-water spray nozzle
  vòi phun nước nặng
  hose nozzle
  vòi phun có ống mềm
  injection nozzle
  vòi phun (nhiên liệu)
  injection nozzle
  vòi phun xăng
  injection nozzle holder
  giá đỡ vòi phun
  jet nozzle
  vòi phun phản lực
  main fuel nozzle or main nozzle
  vòi phun chính
  multi-hole nozzle
  voi phun nhiều lỗ tia
  multitube nozzle
  vòi phun nhiều ống
  notched nozzle
  vòi phun có rãnh
  nozzle adaptor
  đầu lồng vòi phun
  nozzle adaptor
  ống lồng vòi phun
  nozzle blockage
  sự tắc vòi phun
  nozzle blockage
  tắc vòi phun
  nozzle closure
  màng tiết lưu vòi phun
  nozzle control valve
  van điều khiển vòi phun
  nozzle cowl
  vỏ vòi phun
  nozzle exit
  miệng vòi phun
  nozzle holder
  giá vòi phun
  nozzle holder spindle
  trục đỡ vòi phun
  nozzle throat
  họng vòi phun
  nozzle velocity coefficient
  hệ số vận tốc vòi phun
  nozzle-contraction-area ratio
  tỷ lệ phần co của vòi phun
  oil nozzle
  vòi phun dầu
  oil supply nozzle
  vòi phun cấp dầu
  pintle injection nozzle
  vòi phun có chốt tiết lưu
  pintle injection nozzle
  vòi phun có đuôi trụ
  pintle nozzle
  vòi phun chứa van kim
  pintle-type nozzle
  vòi phun có chốt (động cơ điezen)
  propelling nozzle
  vòi phun phản lực
  pump nozzle
  vòi phun của bơm
  ring nozzle
  vòi phun hình vòng
  sand nozzle
  vòi phun cát
  sand-blowing nozzle
  vòi phun cát
  sandblasting nozzle
  vòi phun cát làm sạch
  secondary nozzle
  vòi phun phụ
  secondary nozzle
  vòi phun thứ cấp
  spray nozzle
  vòi phun mù
  spraying nozzle
  vòi phun thành bụi
  sprinkler nozzle
  vời phun (nước) chữa cháy tự động
  standard nozzle
  vòi phun chuẩn
  steam nozzle
  vòi phun hơi
  steam nozzle
  vòi phun hơi nước
  throat nozzle
  họng vòi phun (tàu vũ trụ)
  thrust nozzle
  vòi phun đẩy phản lực
  thrust nozzle
  vòi phun phản lực
  thrust vectoring nozzle
  vòi phun định hướng đẩy (máy bay)
  thrust vectoring nozzle
  vòi phun đổi hướng tia
  thrust vectoring nozzle
  vòi phun quay
  thrust vectoring nozzle
  vòi phun tạo hướng phản lực
  twin-jet injection nozzle
  vòi phun hai tia
  venturi nozzle
  vòi phun venturi
  washer nozzle
  vòi phun nước rửa kính
  washout nozzle
  vòi phun để rửa
  water nozzle
  vòi phun nước
  welding nozzle
  vòi phun hàn

  Kinh tế

  vòi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  cock , faucet , spigot , tap , proboscis

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X