• /bi:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mỏ (chim)
  Vật hình mỏ
  Mũi khoằm
  Mũi đe (đầu nhọn của cái đe)
  Vòi ấm
  (thông tục) thẩm phán, quan toà

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  mỏ đe
  mũi (tôn kim loại)

  Kỹ thuật chung

  mỏ

  Giải thích EN: A small pendant molding, usually serving as a drip. Also, beak molding.

  Giải thích VN: Một vật cong nhỏ thường đóng vai trò như một mái hắt.

  Kinh tế

  vòi
  vòi ấm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bill , mandible , muzzle , neb , nib , nozzle , pecker , proboscis , projection , prow , snout , bow , mouth , nose , peak , point , promontory , rostrum , rostrum. associatedword: cere , schnozzle , spout , tip

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X