• (đổi hướng từ Sodded)
  /sɔd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đám cỏ; mảng cỏ
  Lớp đất mặt (ở đồng cỏ)
  under the sod
  chôn dưới đất, nằm trong mồ
  Thằng cha, đồ khốn (dùng để xỉ vả, biểu lộ sự bực mình..)
  Việc khó làm, việc gây rắc rối

  Ngoại động từ

  Trồng cỏ xanh lên (đám đất)
  Ném đất (vào ai)
  Chửi rủa

  Nội động từ

  ( + off) cút đi (nhất là thể mệnh lệnh)
  sod (it)!
  quỷ tha ma bắt (nó đi)!

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đám cỏ
  trồng cỏ

  Kỹ thuật chung

  vầng cỏ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  dirt , divot , earth , fellow , grass , peat , soak , soil , sward , turf

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X