• /tə:f/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều turfs, .turves

  Lớp đất mặt, lớp đất có cỏ
  clipped turf
  lớp đất mặt đã bị xén
  to lay turf
  trải đất mặt (để làm bãi cỏ)
  Mảng đất mặt, mảng đất có cỏ
  Than bùn để đốt (ở Ireland)
  ( the turf) trường đua ngựa; cuộc đua ngựa
  one of the most familiar faces on the turf
  một trong những bộ mặt quen nhất trên trường đua ngựa
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) hàng xóm láng giềng hoặc đất đai riêng của mình
  on my own turf
  trên chính đất đai của tôi

  Ngoại động từ

  Lát bằng mảng đất có cỏ mọc
  a newly-turfed lawn
  một bãi cỏ mới được trải đất mặt
  to turf somebody/something out (of something)
  (thông tục) tống khứ; vứt bỏ cái gì
  to turf someone out
  tống cổ ai ra

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lớp che
  lớp đất bùn
  lớp mặt cỏ
  lớp phủ
  vầng cỏ
  turf nursery garden
  vườn ươm (vầng) cỏ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X