• Xây dựng

  kỹ nghệ phần mềm

  Kỹ thuật chung

  công nghệ phần mềm
  SEE (softwareengineering environment)
  môi trường công nghệ phần mềm
  software engineering environment (SEE)
  môi trường công nghệ phần mềm
  kỹ thuật phần mềm
  domain software engineering environment (DSEE)
  môi trường kỹ thuật phần mềm miền
  DSEE (domainsoftware engineering environment)
  môi trường kỹ thuật phần mềm miền
  integrated software engineering environment (ISEE)
  môi trường kỹ thuật phần mềm tích hợp
  interactive software engineering (ISE)
  kỹ thuật phần mềm tương tác
  ISE (interactivesoftware engineering)
  kỹ thuật phần mềm tương tác
  ISEE (integratedsoftware engineering environment)
  môi trường kỹ thuật phần mềm tích hợp
  Software Engineering Institute (SEI)
  Viện Thiết kế Kỹ thuật phần mềm

  Kinh tế

  công trình học phần mềm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X