• Xây dựng

    cơ học đất

    Giải thích EN: The scientific study of such reactions in various soils. Giải thích VN: Một ngành nghiên cứu các phản ứng đa dạng trong các loại đất khác nhau.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X