• (đổi hướng từ Soils)
  /sɔɪl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đất trồng
  good soil
  đất tốt
  Vết bẩn, vết nhơ
  Chất bẩn, cặn bã; rác rưỡi
  Sự làm nhơ bẩn
  Đất nước; vùng đất
  One's native soil
  Nơi chôn nhau cắt rốn

  Ngoại động từ

  Làm bẩn, làm dơ, vấy bẩn
  I would not soil my hands with it
  (nghĩa bóng) tôi không muốn nhúng vào việc đó cho bẩn tay
  Làm ô nhiễm
  Làm mất thanh danh

  Nội động từ

  Trở nên bẩn thỉu, gây bẩn; dễ bẩn
  this stuff soils easily
  vải len này dễ bẩn

  Ngoại động từ

  Cho (súc vật) ăn cỏ tươi

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chất lỏng thải ra

  Xây dựng

  đất nền móng
  sơn lót lớp dậy
  sơn lót tấm dậy

  Kỹ thuật chung

  đất
  đất trồng
  cultivated soil
  đất trồng trọt
  humus soil
  đất trồng trọt
  restoring of top soil
  sự khôi phục lớp đất trồng trọt
  soil air
  khí trong đất trồng
  soil analysis
  sự phân tích đất (trong phòng thí nghiệm)
  soil atmosphere concentration
  nồng độ đất trong khí quyển
  soil bacterium
  vi khuẩn đất trồng
  soil emaciation
  sự bạc màu đất trồng
  soil improvement
  sự cải tạo đất trồng
  soil treatment
  sự xử lý đất trồng
  top soil
  đất trồng trọt
  top soil excavation
  sự đào lớp đất trồng trọt
  vegetable soil
  đất trồng trọt
  nước bẩn
  cast-iron soil pipe support
  gối đỡ ống nước bẩn bằng gang
  nước thải trong nhà
  soil pipe
  ống (đứng) xả nước thải trong nhà
  rác rưởi
  thổ nhưỡng
  complex soil
  thổ nhưỡng phức hợp
  fossil soil
  thổ nhưỡng cổ
  soil deposit
  trầm tích thổ nhưỡng
  soil distribution
  sự phân bố thổ nhưỡng
  soil engineer
  kỹ sư thổ nhưỡng
  soil geology
  địa chất thổ nhưỡng
  soil horizon
  tầng thổ nhưỡng
  soil physics
  thổ nhưỡng học
  soil profile
  mắt cắt thổ nhưỡng
  soil property
  đặc tính thổ nhưỡng
  soil reconnaissance
  sự điều tra thổ nhưỡng
  soil science
  thổ nhưỡng học
  soil survey procedure
  phương pháp khảo sát thổ nhưỡng
  soil survey report
  báo cáo quý nghiên cứu thổ nhưỡng
  soil water
  nước tầng thổ nhưỡng

  Kinh tế

  sự làm bẩn
  vết bẩn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X