• /´sɔli¸sizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sai sót trong việc sử dụng ngôn ngữ (nhất là người nước ngoài, người thuộc tầng lớp xã hội thấp kém); lỗi ngữ pháp
  Sự xúc phạm đến những tập quán tốt đẹp, phép xã giao; điều lầm lỗi (trong xử thế)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X