• /¸imprə´praiəti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự không thích hợp, sự không đúng lúc, sự không đúng chỗ, sự không phải lối, sự không phải phép
  Sự sai lầm, sự không đúng
  Sự không lịch sự, sự không đứng đắn, sự không chỉnh
  Thái độ không đứng đắn, thái độ không lịch sự, thái độ không chỉnh; hành động không đứng đắn, hành động không lịch sự, hành động không chỉnh
  (ngôn ngữ học) sự dùng sai từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X