• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Phó từ

  Một cách vững vàng và chắc chắn
  solidly-built foundations
  nền móng được xây dựng vững chắc
  Liên tục
  It rained solidly for three hours
  trời mưa liên tục trong ba giờ
  Hoàn toàn đồng ý; hoàn toàn nhất trí
  we are solidly united on this issue
  chúng tôi hoàn toàn nhất trí về vấn đề này

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X