• /soʊˈmætɪk, sə-/

  Thông dụng

  Tính từ

  (sinh vật học) (thuộc) xôma; (thuộc) cơ thể
  somatic cell
  tế bào xôma, tế bào cơ thể
  (thuộc) cơ thể; không thuộc tâm hồn (người)

  Chuyên ngành

  Y học

  thuộc soma

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X