• /´fleʃli/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thuộc về xác thịt, phàm tục
  fleshly lusts
  nhục dục


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X