• /helm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đám mây tụ trên đỉnh núi lúc giông bão ( (cũng) helm cloud)
  (từ cổ,nghĩa cổ) (như) helmet
  Tay bánh lái, bánh lái (tàu thuỷ); khoang bánh lái
  down
  ith the
  Lái con tàu đi theo dưới gió
  up
  ith the
  Lái con tàu đi theo chiều gió
  Sự chỉ huy, sự điều khiển, sự lãnh đạo; chính phủ
  to take the helm
  nắm quyền chỉ huy, nắm quyền lãnh đạo
  to be at the helm
  cầm lái; đứng mũi chịu sào, ở cương vị chỉ huy
  the helm of state
  chính phủ

  Ngoại động từ

  Lái (con tàu)
  Chỉ huy, dẫn dắt, điều khiển, lãnh đạo

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bánh lái
  helm damage
  sự hỏng bánh lái
  điều khiển

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X