• /´ʃepəd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người chăn cừu
  Người chăm nom, săn sóc; người hướng dẫn
  Linh mục, mục sư
  the good Shepherd
  Chúa

  Ngoại động từ

  Chăn (cừu)
  Trông nom săn sóc; hướng dẫn, dẫn dắt
  a guide shepherded the tourists into the coach
  một hướng dẫn viên lùa khách du lịch lên xe
  Xua, dẫn, đuổi (một đám đông)

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X