• Giao thông & vận tải

  quyền rút tiền đặc biệt

  Kinh tế

  quyền vay đặc biệt
  quyền vay đặc biệt (của tổ chức Quỹ Tiền tệ Quốc tế)
  quyền (rút) tiền đặc biệt
  holdings on special drawing rights
  số nắm giữ quyền rút tiền đặc biệt
  quyền rút tiền đặc biệt
  holdings on special drawing rights
  số nắm giữ quyền rút tiền đặc biệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X