• /splɔtʃ/

  Thông dụng

  Cách viết khác splodge

  Danh từ

  Vết bẩn, dấu (của mực, sơn...); mảng không đều (về màu sắc, ánh sáng...)

  Ngoại động từ

  Vấy bẩn, bôi bẩn; đánh giây vết bẩn vào (cái gì)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X