• /´spætə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bắn tung, sự vung vãi; trận mưa nhỏ
  a spatter of rain
  một trận mưa
  a spatter of bullets
  một trận vãi đạn
  Tiếng lộp độp, tiếng rơi thành giọt

  Ngoại động từ

  Làm bắn toé (bùn, chất lỏng)
  Vẩy (bùn..) (vào người nào), làm vấy bẩn
  to spatter oil on one's clothes
  làm bắn dầu lên quần áo mình
  Bôi nhọ (ai)

  Nội động từ

  Bắn toé, bắn tung toé (nước..)
  Rơi lộp độp, rơi thành từng giọt, mưa xuống thành giọt

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  bắn tung
  hoa lửa
  giọt tóc
  vung

  Hóa học & vật liệu

  tóe

  Ô tô

  tia lửa hàn điện

  Toán & tin

  toe drain

  Xây dựng

  sự vẩy sơn
  tốc

  Kỹ thuật chung

  phun
  tungsten spatter
  sự phun tóe vonfram (hàn)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X