• /´splætə/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Kêu lộp độp
  rain splatters against window-panes
  mưa rơi lộp bộp vào ô kính cửa sổ
  Nói lắp bắp

  Ngoại động từ

  Nói lắp bắp khó hiểu
  to splatter some French
  lắp bắp mấy câu tiếng Pháp
  Làm rơi lộp độp; làm bắn tung toé (nhất là với hành động liên tục hoặc ồn ã)

  Danh từ

  Tiếng lộp độp

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  teader head

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X