• /flek/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vết lốm đốm
  Đốm sáng, đốm vàng
  sunlight flecks under a tree
  những đốm nắng dưới bóng cây
  Phần nhỏ li ti, hạt
  a fleck of dust
  hạt bụi

  Ngoại động từ

  Làm lốm đốm, điểm
  a sky flecked with clouds
  bầu trời lốm đốm mây

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vết lốm đốm

  Kinh tế

  chấm
  đốm
  vết

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X